5. závod OŽ Valašské oblasti - oblastní mistrovství na klasické trati 2010

Kontakty

Jarda Končák - ředitel závodu:   776 880 078     

Tonda Peška - stavitel tratí:      608 221 606      

Jarek Sedláček - přihlášky:       602 531 166     

 

 

________________________________________________________________________

     VÝSLEDKY

Všechny soubory jsou v pdf

 

Protokol    Výsledky bez mezičasů

D10N    D10C    D12C    D14C    D16C    D18C    D21C    D35C    D45C

H10N    H10C    H12C    H14C    H16C    H18C    H21C    H35C    H45C    H55C    H65C

HDR    P3    P5

 

Děkujeme za účast a omlouváme se problémy při závodu.

 

 ________________________________________________________________________

     STARTOVKY

Startovka kategorie.doc             Startovka oddíly.doc

Startovka kategorie.pdf             Startovka oddíly.pdf

 

Upozornění:   Kategorie DH10N a HDR nebudou mít, na rozdíl od ostatních kategorií, na mapě piktogramy.

 ________________________________________________________________________

PARAMETRY TRATÍ 

!POZOR!    Oprava převýšení tratí    !POZOR!

 

kategorie
délka (m)
převýšení (m)
počet kontrol

H10N

1620

45

6

H10C

1820

15

6

H12C

2610

60

8

H14C

3690

105

9

H16C

6340

215

15

H18C

7220

315

15

H21C

9910

390

17

H35C

7220

315

15

H45C

6340

215

15

H55C

3690

105

9

H65C

2610

60

8

 

 

 

 

D10N

1620

45

6

D10C

1820

15

6

D12C

2610

55

7

D14C

3210

75

9

D16C

4270

115

11

D18C

5520

200

12

D21C

6430

280

13

D35C

5520

200

12

D45C

4270

115

11

D55C

3210

75

9

 

 

 

 

HDR

1620

45

6

P3

2610

65

7

P5

4440

170

11

________________________________________________________________________

  P O K Y N Y 

pokyny.pdf

TJ Sokol Holešov - oddíl orientačního běhu

5. závod OŽ Valašské oblasti - klasická trať - oblastní mistrovství

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY

Datum: sobota 8.5.2010

Shromaždiště: areál koupaliště v obci Lukoveček

Druh závodu: klasická trať

Příjezd a Parkování: Příjezd ke koupališti bude značen od začátku obce. Parkování na vyhrazených prostorách dle pokynů pořadatele.

Kategorie:

DH10N, DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C, DH35C, DH45C, DH55C, H65C, HDR - rodiče s dětmi, P3, P5 - tratě pro příchozí

Prezentace: na shromaždišti, 8:00 – 9:00 hod

Start: 00 = 10:00, intervalový, kategorie HDR P3 a P5 – libovolný v čase 00 – 60.

Vzdálenosti:

parkoviště – shromaždiště do 300 metrů

shromaždiště - start 1000 m, !POZOR! – převýšení cca 100 m

cíl - shromaždiště 50 m

Mapa: Ve skoku, mapoval Jaroslav Končák, M 1:15 000, E = 5m, stav duben 2010, laserový tisk, klíč ISOM, formát mapy A4, mapa nebude vodovzdorně upravena, mapníky k dispozici na startu  

Terén: středoevropský, průběžný smíšený les, množství cest a terénních prvků

Popisy: ve formě piktogramů na mapě a samoobslužně k dispozici na shromaždišti závodu

Systém ražení: elektronický razící systém SPORTident pro všechny kategorie

Předpokládané časy: dle platného soutěžního řádu Valašské oblasti

Limity: pro všechny kategorie 180 min

Protesty: písemné protesty doložené 200,- Kč u hlavního rozhodčího závodu

Výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. Po skončení závodu budou vyhlášeni první tři závodníci v žákovských kategoriích a HD21, vítězové kategorií dorostu a veteránských kategorií. Oficiální výsledky a mezičasy po závodu na: https://obholesov.webnode.cz/poradame-2010/

Šatny: ve svých stanech a vozidlech

Umývárny, WC: lavory, WC – na shromaždišti, odpadky odhazujte do odpadkových pytlů.

Občerstvení: V cíli voda se sirupem. Na shromaždišti bude stánek s občerstvením.

Jury: bude vyvěšena v centru závodu

První pomoc: na shromaždišti

 

Ředitel závodu: Končák Jaroslav

Hlavní rozhodčí: Peška Antonín

Stavitel tratí: Peška Antonín

V Holešově 3.5.2010

  ________________________________________________________________________

 R O Z P I S 

rozpis.doc  rozpis.pdf 

 

TJ Sokol Holešov – oddíl orientačního běhu
Rozpis závodu

5. OŽ Valašské oblasti na klasické trati – oblastní mistrovství 

Datum:

sobota 8. května 2010

Druh:

závod na klasické trati, závod je součástí oblastního žebříčku Valašské oblasti, veřejný závod v OB

Pořadatel:

SOKOL Holešov, oddíl orientačního běhu

Místo:

shromaždiště Lukoveček, 1 km severně od Fryštáku (koupaliště ve vesnici), parkování dle pokynů pořadatelů na vyhrazených místech

Prezentace:

8:00 – 9:00 hod na shromaždišti

Start 00:

v 10:00 hod, intervalově, pro HDR, P3 a P5 libovolně

Kategorie:

DH10N (fáborky bez doprovodu), DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C, DH35C, DH45C, DH55C, H65C

HDR (fáborky), P3 a P5 pro příchozí 

Délky tratí:

dle Soutěžního řádu Valašské oblasti

Přihlášky:

do soboty 1.května 2010, přihlášky posílejte přes přihlašovací systém na https://www.obhana.cz/ nebo e-mailem na adresu obholesov@email.cz pouze v povinném formátu ČSOS (kategorie, jméno, registrační číslo, licenci, číslo čipu nebo požadavek na zapůjčení čipu). Přihlášku zaslanou e-mailem považujte za přijatou pouze při obdržení potvrzení – reply

Informace:

Antonín Peška 608 221 606, další informace budou zveřejňovány na https://obholesov.webnode.cz/

Funkcionáři:

ředitel závodu: Končák Jaroslav

hlavní rozhodčí: Peška Antonín   obholesov@email.cz

stavitel tratí: Peška Antonín

kartograf : Končák Jaroslav

Vklady:

žactvo a příchozí 50 Kč, ostatní 70 Kč. Půjčovné čipu 40 Kč, žactvo do DH14 půjčovné neplatí, přihlášky po termínu za vklad o 50% vyšší, toto se nevztahuje na kategorie HDR, P3 a P5. Přihlášky v den závodu jen na volná místa. Platby při prezentaci.

Protesty:

písemné protesty s vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího

Vzdálenosti:

parkování - centrum: 300 m

Mapa:

VE SKOKU, 1:15 000, E = 5 m, stav duben 2010

Popis terénu:

středoevropský, průběžný, množství cest a terénních prvků

Systém ražení:

SI (zapůjčení čipu u pořadatele) v případě ztráty čipu úhrada 700 Kč

Výsledky:

předběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu, oficiální výsledky s mezičasy na oddílové www stránce závodu

Předpis:

závodí se dle platných pravidel ČSOS

Různé:

Občerstvení na shromaždišti. Občerstvení pro závodníky v cíli. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zdravotní služba na shromaždišti. Rankingový koeficient závodu je 1.02.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.