Přílepy

Přílepy
  • Měřítko:  1:15000
  • Ekvidistance :  5 m
  • Poslední verze:  březen 2003
  • Mapovali:  Boris Dvorský, Antonín Peška
  • Zpracoval:  KOB Směr Kroměříž
  • Evidence map:  03-10-04 Z
  • Správce mapy:  Antonín Peška

Závody:

  • 27. 03. 2004, 2. OŽ Valašská oblast, stav leden 2003